čtvrtek 15. srpna 2019

Sexem k osvícení

Posouvat se v duchovním rozvoji neznamená znamenat chodit do kostela, vyznávat jakékoliv více či méně tradiční náboženství, denně se modlit, hodiny v tichu meditovat... To všechno jsou jen techniky, které mají jediný cíl - dostat nás zpátky do přítomnosti. Naučit nás splynout s přítomným okamžikem, žít vědomě a naplno.
Metod jak se dostat do tohoto stavu je spousta - meditovat můžeme při tanci, úklidu bytu nebo třeba při sexu.

Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Ať už se začnete zajímat o jakoukoliv filozofii, náboženství, zkoušet jakékoliv metody a techniky, nezapomínejte při nich na sebe samotné. Vnímejte, jestli s tím vším souzníte, nebo jen jako ovce následujete to, co vymyslel někdo před vámi. Občas k tomu taky zklouznu - a když přijde myšlenka, se kterou nesouhlasím, celé se to zboří. V ten moment se snažím uvědomit si pátou toltéckou dohodu - Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

I proto mě to táhne k knihám a filozofii Osha - indického gurua, který celé své učení založil na protiřečení. Každý si v tom najde svoje, jinak to ani nejde. Pokud byste totiž slepě uvěřili jedné jeho větě, v druhé se celá vaše iluze zboří. A tak musíte jít sami do sebe, nakouknout dovnitř.

Osho 

Duchovní učitel, mystik guru. Tvůrce aktivních meditací, zastánce nespoutané sexuality a především velmi kontroverzní osobnosti "spirituálního světa".

Osho kolem sebe vytvořil legendu, že je převtělením osvíceného indického učitele ze 13. století. Sám se údajně stál osvíceným v roce 1953, ale dlouho to před světem tajil.  Kdo jste někdy nakoukli do jeho knih (které jsou přepisem promluv s jeho "žáky"), víte, že si neskutečně protiřečí. Téměř v každé větě, čímkoliv co řekne. Celý jeho život byl v podstatě jeden velký paradox a z jistého pohledut taky pořádné pokrytectví. Tento duchovní učitel a guru totiž žil v obrovském přepychu a mimo jiné vlastnil luxusní "sbírku" 93 rolls-royců.


Otevřeně kritizoval církev, tradiční náboženství i mnohé problémy společnosti. Kontroverzní se stal hlavně díky své filozofii, která vyplívala s myšlenky, že abychom se zbavili svých tužeb a choutek, musíme se jimi nejdřív přesytit. Sex není tabu

Není nutné jej skrývat za krásné slovo láska. Není nutné jej zastírat závojem romantiky. Sex by měl být čistým jevem: Dva lidé v intimním okamžiku náhle pocítí, že chtějí komunikovat na hlubší úrovni, toť vše. Nevyplývá z toho žádný závazek, žádná povinnost, žádná zodpovědnost. Sex by měl být hrou i modlitbou.

Typický pro něj byl také jeho přístup k sexualitě. Propagoval volnou lásku a naprostou sexuální otevřenost. Manželství považoval za škodlivou věc vedoucí k prostituci. V jeho ašrámu to taky byla pořádná divočina. V indické Púně provozoval teraputické místnosti "encounter groups", kde zavíral své následovníky s tím, že tam můžou dělat cokoliv je napadne - s vyjímkou vraždy. Lidé tak křičeli, skákali, mlátili se - a do úplného vyčerpání souložili každý s každým. 


Konečným cílem, do kterého by měl ale člověk skrze všechno uvolnění dojít, je ztráta zájmu. Stejně jako jakákoliv meditační technika, i tyto jeho (dost kontroverzní) praktiky sloužily k tomu, aby se člověk vrátil zpátky do svého středu, stal se pozorovatelem uvnitř sebe samého. Sexuální spojení podle něj přináší 3 základní prožitky, které můžeme postupně rozšířit do všech oblastí našeho života:

  1. Překonání času - Čas při sexu mizí a my se dostáváme plně to přítomného okamžiku. 
  2. Ztráta vlastního ega - Sex není soutěž. Nejde o nás jako o jednotlivce - jde o splynutí dvou těl a dvou duší, kteé se stávají jedním celkem.
  3. Objevení vlastní přirozenosti - když podle Osha dokážeme při sexu splynout s druhým člověkem, dokážeme tento pocit rozšířit na celý vesmír.

    Uvědomíte si svou jednotu se stromy a kameny, s hvězdami a měsícem a se vším ostatním. Po návratu z tantrického spojení si uvědomíte, že jste se povznesli na vyšší úroveň. Cítíte se plní energie. Po jediném tantrickém sexuálním zážitku se můžete cítit uvolnění, spokojení a klidní po celé dny. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

F